• 个人资料
 • 等级: 中级会员
  • 注册日期: 2013-08-04 8月
  • 上次访问日期: 2019-07-20 7月
  • 时区: GMT +8:00
  • 本地时间: 04:34
  • 帖子: 49
  • 个人资料被观看: 1187
  • 地点: 新会
  • 性别:
  • 出生日期: 1975-01-01 1月
  • Web Site:
  • 声望: 2

关于我

个性签名

签名

帖子

 • 帖子
昨天游览了华南植物园,广东科技馆。望见熙熙往来的人群,想起,先生一个观点,农业(生活)获得与自然相处正确关的唯一途径。此即古人,天人相应(合一)。农夫站在科技馆观见,只是人震惊于科技的发展。人已陷入了人工智能,即是离开了科技,怎样生活呢?甚少人留意到科技馆上面几句话。科技发达带来了智能化生活同时,也带出了人与自然(生态)问题。也表达了科学之标的。科学发展应是寻求怎样与自然和谐发展之策略?应是仁者见仁,智者见智!
Post   Topic   分类

克己复"礼" emo

2018-02-12 11:59
近来重新观书,发觉一个有趣角度,乃字义之理解。业与礼,两字之关联。记少时读书,韩愈《师说》,师者,传道,授业,解惑也!农夫五十将至,通过五年農耕之学,始通道,惑也!但"业"字,一直不明,问先生?先生曰,字义之读,乃因人而异。以学,则学业,以职,则职业,以事,则事业,韩愈乃一学问之人。应会是学业。由业字观礼字,孔子之礼乃贵族"礼",孟子之礼乃士"礼"。此礼字传至百世之同,乃是己与群之佚也。时至今天,农夫观礼,乃己与生态之佚也!生态与环保是当下热题,近来友人转发生态修复网,农夫观之乃科技之环保。反之,环保乃近代科技之发展带来的,此从物之维度而言。生态乃人,物之佚也!科技真的能满足人欲?
Post   Topic   分类

性辨 emo

2018-01-29 09:48
农夫初学農耕,先生曰,学農先明地语,物语,以地通物才可辨。四年耕读始通,原来此讲是传统,也是辨性之据也。明代大儒丘浚《本草格式》遗序。窃念医书之有本草,如儒家之有字书也。不识字义者断不能为文,不识药性者又安能治病哉?是故欲识药性,先识药形,然所生之物,地各不同,不皆聚于目前也。不有纂要之书,又何自而识之哉?予以此故,即邵子观物之说,本《周礼》五药之目,拟为《本草格式》,及采取条例一编,藏之中笥以俟后人用焉。此据是《观物说》。而宋之大儒邵雍观物说,《观物内篇》曰:所谓观物,非以目观之也,非观之以目,而观之以心也,非观之以心,而观之以理也。圣人之所以能一万物之情者,谓能反观也,反观者,不以我观物,以物观物之谓也。《行篇》日,物理之学,或有所不通,不可以强通。强通刚有我,有我则失理而入于术矣。以物观物,谓纯任物理之真,而不杂以好恶之情,穿凿之见,即今所谓客观,有我则流于主观矣(吕思勉)。以物观物,性也。以我观物,情也。性公而明,情偏而暗。又曰,任我则情,情则蔽,蔽则昏呆。因物则性,性则神,神则明矣。又曰,以物喜物,以物悲物,此发而中节者也。又曰,时然后言,乃应变而言,不在我也。又曰,不我物,则能物物。又曰,易地而处,则无我,。夫人我何以不可分?以其本不可分也。人我何以本不可分?以其木是一也,何以本一?曰,神为之也。故曰:形可分,神不可分。木结实而人种之,又成是木,而结是实。木非旧木也,此木之神不二也。此实生生之理也。又曰,人之神,则天地之神。人之自欺,所以欺天地,可不慎哉!有传而承传统也!不讲传统,何论名乎!欲吧!
Post   Topic   分类

陈皮,柑皮果皮? emo

2018-01-29 08:51
近来,因重感,友人劝我不要老追生茶,平常多喝些熟茶。生茶有药性,常饮失之偏。再细品友人送给我,广西土郎中制的生茶。七年乃带苦性,联想皮分,辛,苦,温三性。始贯通何以新会人以前讲的柑皮果皮,而不提陈皮之故。县志有载,陈皮以处女柑为上料,即第一年的青柑,陈皮之制,之性乃中医之辨。以皮之色素陈化。而柑皮果皮乃以前有钱人家饮食之品。农夫是典型新会乡下佬,从小不知皮味。只知有柑桔果也。何以家裡穷,无汤可敖!而县志有载,传统柑皮有头红,极红之分,是商人收购回来之分,过年运上上海为贵,以农夫之察,陈皮应是色素之陈化,柑皮应是油胞完整发育。无论陈皮,柑皮都以果之完整过程为前提。而世上能以農业八字走完生长周期之条件(道地),只有传统之新会農耕模式。而此模式随着时空,人欲之变亦变也!有文而示清初,清未民国,七八十年代。九十年。当今也不同阿!果不究,皮何分?古不依,今何寻?
Post   Topic   分类

好好食的杨挑? emo

2018-01-26 01:05
一句好好食的杨桃,让农夫联想到,古人云,好好其色,恶恶其臭。农夫沉下心来,拿起锄头四年農耕。主题乃是动植物之质来自i生态),此也是品,种之辨性也。奈何世人只是用耳听,目观为之实。而品字是三个口,心察,察心也。以物观物,乃性也,以我(目观,耳听)视物,情也,性公而明,情偏则昏。好好食的杨桃乃农夫从广西农村屋背采摘的,我姐常食杨桃(私家花园种的),何以一个乡下杨桃而咁大反应?一句,够清甜,清者为上!同样是没有化肥,农药,清浊之别在于生态也,即传统农村与现代都市。
Post   Topic   分类

農耕闲思 emo

2018-01-22 12:14
昨天与一同学闲谈,话题是生态与环保。此同学现从事电镀环保项目,也因此项目得以接触到北京中科院生态信息。从他言谈之中,农夫也获知了一些,环保生态现是地球村主题,即天下事也!与每个人息息相关,大陆无论以农业,工业,生活,发展已到了刻不容缓之界了,国家已上升战略层面。国之兴亡,乃肉食者谋之,天下兴亡,乃匹夫有责,农夫以匹夫之度,来思辨农业,回应农药,化肥与农业之关联。农夫前十五年是从事农药,化肥销售工作,也做了十年种香蕉"老板"。现守住三十亩果园之农夫。孟子曰,知人而论世。农夫乃回顾昨天之训而思辨。做农药,化肥销售时,觉得离开了农技(农药,化肥〉会饿死人的,我之存在之价值乃在推广好的农药,化肥給农民。后来觉得自己可合理使用农药,化肥之便。于是做起种蕉老板。果然,果出来了,本亏了,光阴已过了,一无所获,只得出做农业是赌博生意,玩不得。到了兴起陈皮热吋,在探究大红柑之路,又因好奇而做了四年农夫。跟先生学种地,先生讲,种地,要先放下农药,化肥之现代农技。学会运用锄头才可耕地。口诀是适时而耕,天人相应。四年利未见,本已获。农药,化肥本无罪,在于心也。现在农村难觅農耕之力,倘若不用农药,化肥,真的饿死人了。但用农药,化肥做农业,也赚不到钱阿!只肥了卖农药,化肥之人。以我对此行业认知,卖的不见亏,用的难见赚。最惨的是种的果,自己也不吃!惑也!此惑在那?先生曰,在于拜错土地神了,对于天,地在于心也,而不在利也。利是两面刀,伤地,也伤已!
Post   Topic   分类

回应: 我思故我在 emo

2015-08-31 02:36
夜雨沥沥,农夫面对山地心稍安,夜茶喝下却难睡,今天在网上观一则钱穆先生的评论,想起我思故我在,本人是一介农夫,强项是环境的观感,有化沒文的人,偶然发觉环境与人文联系,中年始对历史文化产生兴趣,清风不识字,临老才翻书,买下钱穆先生全集,粗睇几本,发觉与从小接受历史文化差异很大,在大陆钱穆应该列入反动派,少见正面的评价,他的著作也是近年才见,网上讲李敖先.生对钱穆评论,因他与蒋介石的关糸.说钱穆曲学阿世,得君行道,离朱子远矣、因本农夫不是学者,对此不敢妄评,借钱穆先生一句话,一子搖,百子动,纵观他的书,只是以道统先生自居,在近百年是离世的,而不是阿世的.但他对现代环境与人文预测”天人合一”,却在当代大陆关注环境的学者,重新提出来,笃学,审问,.慎思,明辨,面对?学而思,所学何?所思何?
Post   Topic   分类
近日睇到一句话“食品是生产出来的,而不是监管出来的“农夫对此非常有同感,遂有旧话题回应,老生常谈,食品的来源乃动植物,有位科学家将食品列分五要素,1乃没有本身生长过程影响,2乃各人对动植物的同化,余则是食品的加工,运输,贮存等影响,此五要素乃受自然,人所影响,动植物在不同的环境,不同的生长历程,其所含内质是不一様的,是质与形区别,人的同化是比较出来的,古人云,人莫不饮食,鮮能知味?农夫理解的味乃后韵,即食品与人同化后的感不是虛而是实的,没有良好环境,是不可能产出良心的食品.因农夫面对最大的因素(环境),即农夫的局艰、当我们不再感到诧异的时候,我们就成了温水里青蛙.人需要切肤的危机感,才有可能建设坚实的未来,(田松教授)
Post   Topic   分类
经济家的卓识,人口红利耗尽与环境的压力,则是大罪也
Post   Topic   分类

回应: 《梦里寻真》 emo

2015-07-30 21:53
以农人近年观察果树趋向小叶时,其势渐稳的表现,內涵积蓄车富,也㚻观其色泽与伸展度,,其光合作用效率高
Post   Topic   分类
由环保生活而想到克己复礼,古人“礼“乃是让,是人与人相处的规矩,诗乃言志,礼乃立人,食乃品味,现在礼我理解是人与环境相处之道,它不是富贵,贫贱乃能改变,没有良好环境,何来健康土地,何来健康食品,何来健康人生,面对富饶珠三角,难找到干净农田,环保生活从己做起,节俭,勤劳是真生活
Post   Topic   分类

回应: 《天旱地晦》 emo

2015-04-27 12:47
罗马帝国虽有智者反思,但罗马最终绝于奢华,只留下竟技场,中华几千年圣哲,早洞察到,人生于忧患,死于安逸,几十年前,钱先生,面对西力东渐说,中华民族倘若不学西方科学便没有生存可能,学了科学却戢伤传统农耕文化,民族也失却生命力,到现在却是人,环境,科学的思辨,浮华人生犹如一场梦,踏实的情感生活才是寸光阴,价值观不同,时间量度也不同,
Post   Topic   分类

回应: 踏春——露营 emo

2015-04-07 00:27
感性的女孩,真可爱!
Post   Topic   分类

回应: 偶像 emo

2015-03-26 12:47
少年无知是疑或,中年轻狂是阿Q,惟对传统尚慊卑,面对天地存敬畏
Post   Topic   分类

回应: 偶像 emo

2015-03-26 12:13
数理化乃人生存技能的知识,文化是人活总成,以文观止,化成天下,此乃中国人文化观!
Post   Topic   分类

偶像 emo

2015-03-26 12:02
偶像是祟拜与述信的,本人是7〇后,少年时,大陆流行一句话,学好数理化走遍天下,那裡也不怕,老师说的!少时偶像是三钱,今时偶像是一钱,三钱是(钱学森,钱三强,钱伟长),现在ㄧ钱是钱穆先生,近粗睇几本钱先生的书,才知文化比数理化更重要,才悟得高山仰止,景行行之
Post   Topic   分类
本人是地道新会农村仔,生于斯,长于斯,毕业后从事农药推销,游历华南许多农区,〇4年,香港有ㄧ朋友过到新会玩陈皮,叫我做地胆,扎拫古井柑园,收果植皮,才知新会陈皮影响之广,他叫我搜寻陈皮资料,搜寻几年,只得零碎资料,柑皮分级,及市场在大上海〈解放前〉,倒是柑枯种植资料较多,近代县志记载也有许多关于柑桔,梁启超《饮冰室文集》新树畏烈日,高杆蔽之,后来结识在新会从事柑桔技术几十年的简工,从他身上了解许多柑桔种植历史,结合少时新会农田记忆,才知新会以前农耕条件是世界独ㄧ无二,农特产品是中国独有,形成农特产品和道地中草药一様,需要立地条件,一独特自然环境,一自然进化品种,三独特传统农耕文化,三者结合几百年新会人的时间,才形成独特新会柑桔,我相信有朋友提法,陈皮乃广东汤水的灵魂,时至今天,我对陈皮尚未不惑,倒是退化了农田生态环境慨,身在福中,不知福,促使本人学做农夫,寻找逝去的记忆,留给后人传承吧,
Post   Topic   分类
本人乃一介农夫,闲来睇书,面对旷野,思绪万千,近渎刘校长2〇不惑,雷通明先生《士壞是根本-对人类健康的反思与出路》,面对现代学者知识渊博,叹为观止,两位学者,都带有中华传统人文情怀,见贤思齐,三省吾身,与人谋不忠乎!与.人交不信乎!传而不习乎!联想到近代贤哲,张之洞,梁启超,中学为本,西学为用,西方乃宗教,科学人生,东方乃情感,艺术人生,先立人极,才能_阳一阴思辨之中,找到自我,论浯曰.十五志于学,三十而立,四十不惑,五十知天命,六十耳顺,七十从心所欲不逾矩,所后学何?所立何?不惑何?天命何?
Post   Topic   分类
曲直之思在于当今风云变幻之中,乃二维平面之思辨,借用论语曰,学而不思则茫,思而不学则殆,所学何?所思何?《史记》究天人之际,察古今之变,成ㄧ家之言,植入时空之思,乃四度空间思辨,没有昨天,何来今天,迷失明天.不同人有不同经历,不同阅读视野,何以古人几千年来趋向传统?
Post   Topic   分类
心松,时未迟
Post   Topic   分类

类别订阅

 • 类别订阅
  个话题
  帖子
  最新一帖
  • 没有类别订阅

收到的感谢

 • 收到的感谢
好一个换位思考,人光己的观点思量,永远不满足,当你拥有乔布斯的头脑和财富时,会不会慨叹英年早逝!岁月无情,昨天睇叶先生诗词讲座,颇有意思,弱德之美,叶先生用了九十年诠释中国古典诗词美妙情感,乱世讲艺术,盛世纶道德.
Post   Topic   分类
曲直之思在于当今风云变幻之中,乃二维平面之思辨,借用论语曰,学而不思则茫,思而不学则殆,所学何?所思何?《史记》究天人之际,察古今之变,成ㄧ家之言,植入时空之思,乃四度空间思辨,没有昨天,何来今天,迷失明天.不同人有不同经历,不同阅读视野,何以古人几千年来趋向传统?
Post   Topic   分类
本人乃一介农夫,闲来睇书,面对旷野,思绪万千,近渎刘校长2〇不惑,雷通明先生《士壞是根本-对人类健康的反思与出路》,面对现代学者知识渊博,叹为观止,两位学者,都带有中华传统人文情怀,见贤思齐,三省吾身,与人谋不忠乎!与.人交不信乎!传而不习乎!联想到近代贤哲,张之洞,梁启超,中学为本,西学为用,西方乃宗教,科学人生,东方乃情感,艺术人生,先立人极,才能_阳一阴思辨之中,找到自我,论浯曰.十五志于学,三十而立,四十不惑,五十知天命,六十耳顺,七十从心所欲不逾矩,所后学何?所立何?不惑何?天命何?
Post   Topic   分类
本人是地道新会农村仔,生于斯,长于斯,毕业后从事农药推销,游历华南许多农区,〇4年,香港有ㄧ朋友过到新会玩陈皮,叫我做地胆,扎拫古井柑园,收果植皮,才知新会陈皮影响之广,他叫我搜寻陈皮资料,搜寻几年,只得零碎资料,柑皮分级,及市场在大上海〈解放前〉,倒是柑枯种植资料较多,近代县志记载也有许多关于柑桔,梁启超《饮冰室文集》新树畏烈日,高杆蔽之,后来结识在新会从事柑桔技术几十年的简工,从他身上了解许多柑桔种植历史,结合少时新会农田记忆,才知新会以前农耕条件是世界独ㄧ无二,农特产品是中国独有,形成农特产品和道地中草药一様,需要立地条件,一独特自然环境,一自然进化品种,三独特传统农耕文化,三者结合几百年新会人的时间,才形成独特新会柑桔,我相信有朋友提法,陈皮乃广东汤水的灵魂,时至今天,我对陈皮尚未不惑,倒是退化了农田生态环境慨,身在福中,不知福,促使本人学做农夫,寻找逝去的记忆,留给后人传承吧,
Post   Topic   分类
近日睇到一句话“食品是生产出来的,而不是监管出来的“农夫对此非常有同感,遂有旧话题回应,老生常谈,食品的来源乃动植物,有位科学家将食品列分五要素,1乃没有本身生长过程影响,2乃各人对动植物的同化,余则是食品的加工,运输,贮存等影响,此五要素乃受自然,人所影响,动植物在不同的环境,不同的生长历程,其所含内质是不一様的,是质与形区别,人的同化是比较出来的,古人云,人莫不饮食,鮮能知味?农夫理解的味乃后韵,即食品与人同化后的感不是虛而是实的,没有良好环境,是不可能产出良心的食品.因农夫面对最大的因素(环境),即农夫的局艰、当我们不再感到诧异的时候,我们就成了温水里青蛙.人需要切肤的危机感,才有可能建设坚实的未来,(田松教授)
Post   Topic   分类

已说过谢谢

 • 已说过谢谢

回应: 奴才和人才 emo

2011-05-05 22:02
Quzhi Editor:hi,Jany说国内的浏览器不但慢且经常上不了"曲直年华”网,请问该如何解决?上网难度大直接打击了参与论坛的积极性,因为重复操作的耐性是有限的。
Post   Topic   分类
页面处理时间: 1.01 秒